Hunebedden – vroeger landbouwers – tekst

In het gebied dat nu de provincie Drenthe is, maar ook in Groningen, Noord Duitsland en Denemarken woonden 5000 jaar geleden al mensen. Lezen en schrijven was nog niet uitgevonden, zij leefden in de prehistorie.

Wel hebben deze mensen sporen nagelaten en wat we van ze weten ligt verscholen in of op de grond. In de provincie Drenthe en in Noordlaren in de provincie Groningen kunnen we deze sporen zien en het gaat dan om hunebedden.

Hunebedden zijn reusachtige steenformaties die door mensen op elkaar gestapeld zijn. De stenen waren naar onze omgeving door de laatste IJstijd naar toe geschoven, 150.000 jaar geleden.

De Hunebedden dienden als begraafplaats. Dat soort stenen grafkelders was in die tijd niet ongewoon. Bij opgravingen in en rond hunebedden zijn geen skeletten gevonden – die zijn na al die duizenden jaren helemaal vergaan.
Wel zijn er grafgeschenken gevonden. Dat zijn voorwerpen die aan de gestorvenen werden meegegeven voor in het hiernamaals.

trechterbeker
foto van http://www.hunebedden.nl/trbeker.htm

Onder die geschenken bevonden zich ook bijzondere potten, die naar hun vorm ‘trechterbekers’ worden genoemd. Door deze en andere bodemvondsten hebben archeologen zich een beeld kunnen vormen over hoe deze allereerste landbouwers leefden.

Zij lieten als eersten in deze streek het bestaan als jager en verzamelaar achter zich en gingen op een vaste plek wonen. Daar bouwden ze lemen boerderijen, hanteerden houten en stenen werktuigen en maakten potten om voorraden in te bewaren.

Hoe deze mensen in staat zijn geweest om zonder machines stenen van de grond te krijgen die soms wel 20.000 kilo wegen, weten we nog niet. Waarschijnlijk maakten ze van grond een ‘oprit’, en gebruikten ze ronde stammetjes om de steen overheen te laten rollen. Als de stenen op hun plek lagen, werd de grond eronder weg gegraven, zodat een grafkamer ontstond.

In Drenthe zijn nog ruim vijftig hunebedden bewaard gebleven, en er zijn er nog twee in Groningen. Het moeten er echter veel meer zijn geweest, want in de loop der eeuwen zijn heel wat hunebedden verdwenen, bijvoorbeeld omdat de stenen als bouwmateriaal werden gebruikt.