home

Op deze website zijn de Canonvensters van de Canon van Nederland specifiek gemaakt voor de ASVO-basisschool in Amsterdam. Onder “extra vensters” is een aantal extra canonvensters toegevoegd voor de omgeving van de ASVO-basisschool in Amsterdam.

De website bestaat uit een aantal onderdelen. Ten eerste is er een tijdbalk, waarin de canonvensters zijn opgenomen, samen met een aantal gebeurtenissen die specifiek zijn voor Amsterdam. Daarnaast zijn de vensters verdeeld over de groepen 5, 6, 7 en 8. Dit kan uiteraard worden aangepast. Voor zowel groep 5 als 6 zijn er 6 vensters te behandelen.  Bij groep 7 en 8 zijn dat er meer, waarbij bij groep 8 elke week geschiedenis op het rooster staat.

Het is nuttig om van te voren de bedoeling van een venster door te lezen. De werkwijze is niet altijd eender. Veel lessen zijn ‘traditioneel’ maar er zijn ook onderzoeksvormen en andere werkvormen gekozen. Bij elke les is een overzicht van de voorbereiding, nuttige filmpjes, platen voor op het digibord, statische en interactieve kaarten opgenomen.

Aangezien een aantal links verwijzen naar websites die door anderen onderhouden worden is het nuttig om voor het geven van de les de links te controleren.

Verder zijn de rechtgedrukte canonvensters geheel beschikbaar, de schuingedrukte zijn nog in ontwikkeling.

Natuurlijk is deze website alleen voor de ASVO, de index per groep is derhalve afgeschermd met een wachtwoord. Dit geldt niet voor groep 5 en de extra vensters.